Aktualny język: polski

Zmień język na angielski

Zmień język na rosyjski

Przełącznik przyciskowy PWL-05


Przełącznik przyciskowy  [Rysunek montażowy]

stosowany przy sterowaniu silników 3-biegowych (np. typu H) + światło

Napięcie (V) 230
Wytrzymałość prądowa (A) 6 (2) A


Opis poszczególnych części panela przełączników (patrz rys.):

1 Przełącznik niezależny 0 - 1 (światło)
2 Przełącznik zależny 0 - 1
3 Przełącznik typu Reset
4 Złączka zasilania 230 VAC
5 Neon 6X13