Aktualny język: polski

Zmień język na angielski

Zmień język na rosyjski

Suport silnika typu HSuport silnika typu H

Kolor biały lub czarny
Materiał Polipropylen uniepalniony V2

Suport jest przeznaczony do mocowania
silników typu H o pakiecie 20-37 mm.

[Rysunek montażowy]