Aktualny język: polski

Zmień język na angielski

Zmień język na rosyjski

TurbinkaTurbinkaTurbinka

Kolor biały lub czarny
Materiał Polipropylen uniepalniony V2
Szerokość (mm) 54
Średnica (mm) 148

Turbinka (wirnik) jest sprzedawana w komplecie
wraz z nakrętką kontrującą.


Uwaga!
Obok przedstawiamy nowe rozwiązanie kształtu łopatek, które zostanie wprowadzone do produkcji w ciągu najbliższych miesięcy.
Kształt łopatek turbinki, opracowany po konsultacji z inżynierami aerodynamiki i szczegółowych badaniach laboratoryjnych, jest rozwiązaniem nowatorskim na polskim rynku. Zapewnia on uzyskanie maksymalnej wydajności turbinki przy minimalnej głośności.

[Rysunek montażowy]